Hotline: 0985679742

Các gói dịch vụ

 • Ảnh cưới trọn gói 01

  3.500.0003.000.000
  • 01 Album 25x25 cm
  • 02 Ảnh lớn 60x90 cm
  • 01 Váy cưới
  • 01 Áo dài cô dâu, áo dài đỡ lễ, cà vạt
  • 02 DVD ảnh cưới
  Xem chi tiết
 • Ảnh cưới trọn gói 02

  4.000.0003.500.000
  • 01 Album 25x25 cm
  • 02 Ảnh lớn 60x90 cm
  • 01 Váy cưới
  • 01 Áo dài cô dâu, áo dài đỡ lễ, cà vạt
  • 02 DVD ảnh cưới
  Xem chi tiết
 • Ảnh cưới trọn gói 03

  4.500.0004.000.000
  • 01 Album 25x30 cm
  • 02 Ảnh lớn 60x90 cm
  • 01 Váy cưới
  • 01 Áo dài cô dâu, áo dài đỡ lễ, cà vạt
  • 02 DVD ảnh cưới
  Xem chi tiết
 • Ảnh cưới trọn gói 04

  5.000.0004.500.000
  • 01 Album 30x30 cm
  • 03 Ảnh lớn 60x90 cm
  • 01 Váy cưới
  • 01 Áo dài cô dâu, áo dài đỡ lễ, cà vạt
  • 02 DVD ảnh cưới
  Xem chi tiết
 • Ảnh cưới trọn gói 05

  6.000.0005.500.000
  • 01 Album 25x30 cm
  • 03 Ảnh lớn 60x90 cm
  • 01 Váy cưới
  • 01 Áo dài cô dâu, áo dài đỡ lễ, cà vạt
  • 02 DVD ảnh cưới
  Xem chi tiết

Giới thiệu về Hùng studio

Giới thiệu về studio

Album ảnh